Wahai orang-orang yang ingin bebas dari segala mara bahaya dan yang ingin beribadat dengan benar-benar, semoga Allah melimpahkan taufikNya kepada kita. Dengan itu, wajib ke atas kita membekalkan diri dengan ilmu. Ini kerana, beribadat tanpa ilmu adalah sia-sia kerana ilmu adalah punca kepada segala perbuatan.

Perlu diketahui, ilmu dan ibadat adalah dua perkara yang saling berkait. Ini kerana, pada dasarnya, segala yang kita lihat, kita dengar dan kita pelajari adalah untuk ilmu dan ibadat.

Renungkanlah firman Allah

“Allah menciptakan tujuh petala langit dan (ia menciptakan) bumi seperti itu; perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. (berlakunya demikian) supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap tiap sesuatu, dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmuNya akan tiap - tiap sesuatu.”- Surah at Thalaaq:65:12

Dengan merenungkeindahan langit dan bumi, diharapkan kita akan memperoleh ilmu darinya. Dengan menyemak ayat di atas, ia sudah cukup jelas untuk membuktikan bahawa ilmu itu mulia, Lebih-lebih lagi ilmu tauhid kerana dengannya kita dapat mengenal Allah dan sifat-sifatNya.

Renungkanlah firman Allah dibawah ini;

“Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.” - az Zaariyaat: 51:56

Perkara ini menunjukkan betapa mulianya ibadat dan ayat di atas cukup membuktikan tentang kemuliaannya serta kewajipan untuk sentiasa menjalankan ibadat. Sesungguhnya beser erti ilmu dan ibadat dan melupakan perkara-perkara lain yang batil. Ini kerana, dalam ilmu dan ibadat sudah terkandung segala urusan dunia dan akhirat.

Membangunkan negara dan mencipta kemakmuran juga termasuk ibadat jika dilaksanakan kerana Allah. Jadi, bersama ilmu dan ibadat, kita mencapai kebahgiaan dunia dengan kemajuan dunia yang sihat dan bukan yang menyesatkan, juga kebahgiaan di akhirat.

Seharusnya kita memusatkan perhatian dan fikiran hanya untuk ibadat dan ilmu. Jika demikian, kita akan menjadi kuat dan berhasil, kerana berfikir selain untuk ibadat dan ilmu adalah batil dan sesat sertan hanya akan membawa kehancuran ke atas dunia ini.

Kesimpulannya, tidak ada yang lebih baik dari ilmu dan ibadat. sehubungan dengan kemuliannya itu, Nabi s.a.w. bersabda;

“Kelebihan orang yang berilmu atas orang yang menjalankan ibadat, ibarat kelebihanku atas orang yang paling rendah di antara umatku”- Hadith riwayat al Haris bin Abu Uzamah dari Abu Said al Khudri, diperkuat dengan riwayat Tirmizi dari Abu Umamah.

Perhatikan pula sabda Rasulullah s.a.w. yang berikut ini;

“Sekali melihat wajah orang yang berilmu, adalah lebih aku suka daripada beribadat selama satu tahun, rajin berpuasa dan mendirikan sebahyang malam. Ini kerana, sudah tentu orang yang berilmu yang mahu mengerjakannya”

Sabda Rasulullah s.a.w. yang lain:

“Adakah kalian tahu, siapakah yang paling mulia di antara penghuni syurga? Para sahabat menjawab: Bahkan kami ingin mengetahui perkara itu, ya Rasulullah!” Rasulullah menjawab: “Mereka adalah para ulama, orang-orang berilmu dan umatku”.

Kini, sudah jelas bahawa ilmu itu ibarat permata dan lebih utama daripada ibadat. Namun demikian, kita tidak boleh meninggalkan ibadat bahkan wajib beribadat dengan disertakan ilmu.

Umpamanya, sebuah pokok yang mana ilmu ibarat pohonnya dan ibdat ibarat buahnya. Maka, jika kita beribadat tanpa dibekalkan dengan ilmu, ilmu tersebut akan lenyap bagaikan debu ditiup angin. Di sini jelas menunjukkan bawah kedudukan pohon adalah lebih penting kerana pokok merupakan inti utama. Akan tetapi, buah mempunyai fungsi yang tidak kurang pentingnya. Oleh kerana itu, kita harus memiliki kedua-duanya iaitu ilmu dan ibadat.

Sehubung dengan itu, berkata imam al Hasanul Basri:

“Tuntutlah ilmu tanpa melalaikan ibadat. Dan beribadatlah tanpa melalaikan tuntutan mencari ilmu”.

Kini, keadaan semakin jelas, bahawasanya manusia perlu memiliki ilmu dan beribadat, di samping ilmu adalah yang paling utama. Ini kerana ilmu merupakan inti dan petunjuk dalam menjalankan ibadat. Jadi bagaimana hendak menjalankan ibadat jika tidak tahu caranya?

Perhatikan Sabda Rasulullah s.a.w

“Ilmu adalah imam kepada amal, dan amal adalah makmumnya.”

Alasan bahawa ilmu adalah inti atau asas yang perlu didahulukan ialah:

Ibadat akan berhasil dan benar. Bukankah kita sepatutnya mengetahui siapa yang patut disembah sebelum kita menyembahnya. Apa akan terjadi jika menyembah, sedangkan yang kita sembah itu belum kita tahu ‘asma’ dan sifat-sifatNya, serta wajib dan mustahil bagiNya? ini kerana, kadang kala, seseorang mengiktikadkan sesuatu yang tidak layak bagiNya. Maka ibadat yang demikian itu akan sia-sia.

Terdapat sebuah cerita yang mengisahkan tentang dua orang lelaki, yang seorang adalah orang yang berilmu yang tidak pernah beribadat dan seorang lagi adalah orang yang tidak berilmu tetapi menjalankan ibadat. Kemudian, keduanya diuji oleh seseorang tentang berapa kadar kejahatan bagi kedua orang tersebut. Maka si penguji itu pun mendatangi keduanya dengan berpakaian megah.

Dia berkata kepada orang yang rajin beribadat: “Wahai hambaKu, aku telah mengampuni seluruh dosamu. Maka sekarang engkau tidak perlu beribadat lagi”. Ahli ibadat menjawab “OOooh, itulah yang aku harapkan dari mu ya Tuhanku” Ahli ibadat menggap si penguji sebagai Tuhan, sebab dia tidak mengetahui sifat-sifat sebenar Tuhannya.

Selanjutnya, sang penguji mendatangi orang yang berilmu, yang ketika itu dia sedang minum arak. Penguji berkata “Wahai manusia, Tuhanmu akan mengampuni dosamu!” Dengan geram dia menjawab: “Kurang ajar! (sambil mencabut pedangnya) engkau fikir aku tidak kenal siapa Tuhan?!.

Demikianlah, orang yang berilmu tidak akan muda ditipu dan sebaliknya orang yang tidak berilmu begitu mudah tertipu dan terpedaya.

Kini, jelas bahawa setiap hamba Allah harus memiliki ilmu dan menjalankan ibadat dengan menggunakan ilmu sebagai inti atau asas yang perlu diutamakan.

Seterusnya Nabi s.a.w bersabda lagi:

“Allah memberikan ilmu kepada orang-orang yang berbahgia, tidak kepada orang-orang yang celaka.”- Hadith Riwayat Abu Nuaaim, Abu Talib Al Makki, Al Khatibb dan Ibnu Qayyim

Kesimpulannya, ilmu memang merupakan inti (asas) yang perlu didahulukan dan kemudian diikuti dengan ibadat. Ini kerana, ibadat tanpa ilmu akan dihinggapi banyak penyakit yang merosakkan. Mengetahui dahulu zat yang harus di sembah, baru kemudian menyembahNya. Tanpa mengetahuiNya akan menimbulkan ‘Suul Khatimah’ (mati tanpa beriman kepada Allah) dan hasil ibadatnya itu menjadi sia-sia belaka.

Wallahualam.
kumpulan artikel , |
0 Responses

Catat Ulasan