Segala puji bagi Allah yang memiliki sekelian alam. Dengan puji-pujian yang lengkap meliputi akan nikmatNya serta menambahkan kurniaNya.

Semoga selawat dan salam yang sempurna atas junjungan kita Nabi Muhammad saw dan semoga atas para keluarga dan sahabatnya sekelian dan pada yang mengikut akan syari’atnya sampai hari kemudian.

Pembaca yang budiman,

Ketahuilah sesungguhnya nikmat pemberian Allah yang paling besar kepada umat manusia adalah nikmat Islam dan ni’mat Iman. Kerana kedua ni’mat itu Allah jadikan sebab bagi manusia masuk kesyurga yang kekal di dalamnya, selamat dari api neraka dengan lantaran taat ibadat kepada Allah ta’ala. Maka dengan pengertian, maka tanpa Iman dan Islam, seseorang itu tidak berhak masuk ke syurga.

Maka oleh kerana itu, wajiblah atas tiap-tiap diri orang yang beragama Islam, yang dikatakan mukallaf, orang yang berati hukum syara, aqil baligh orang yang berakal fikiran sihat dan berumur dewasa, agar supaya menuntut ilmu agama, mempelajari Ilmu fiqih dan Ilmu Usul. Mengerti ilmu rukun-rukun Islam dan rukun-rukun Iman supaya bersyukur kepada Allah, serta melaksanakan amal-amal ibadat dengan memenuhi syarat rukunnya kerana mengetahui ilmunya. InsyaAllah dengan begitu amalnya dapat diterima oleh Allah subhanahu wa ta’ala.

Rukun Islam Lima perkara

1. Mengucap dua kalimah syahadat
2. Mendirikan solat fardu yang lima waktu
3. memberi zakat
4. Puasa sebulan ramadan
5. Menunaikan ibadat haji

Ilmu pengetahuan rukun Islam

Ilmu rukun Islam yang pertama-tama mengetahui dan mengerti akan erti dan makna dua kalimah syahadah. Iaitu yang dikatakan Ilmu Usuluddin, ilmu pokok agama Islam atau dinamakan juga ilmu Tauhid, yakni ilmu Makrifat, ialah mengenal Allah dengan segala sifatnya.

Maka dengan ilmu itu, orang dapat mengenal sifat-sifat yang wajib bagiNya, yang mustahil padaNya, juga yang ja’iz bagiNya. Demikian pula dengan ilmu itu orang dapat mengenal sifat-sifat wajib adanya bagi tiap-tiap Nabi dan Rasul. Mengenal sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul-Rasul itu, dan yang Ja’iz bagi Rasul-Rasul. Maka dengan ilmu itu orang jadi mengetahui makna dua kalimah syahadah.
kumpulan artikel |
0 Responses

Catat Ulasan