Menurut sarjana disiplin pemikiran kreatif seni berfikir kreatif melibatkan elemen-elemen seperti:
1. Penggunaan teknik berfikir kreatif.
2. Latihan yang berulang-ulang.
3. Kewujudan motivasi ekstrinsik dan intrinsik dalam proses berfikir kreatif.
4. Jelas pada objektif yang hendak dicapai.
5. Memiliki pengetahuan khusus dalam sesuatu bidang.
6. Bentuk masalah yang cuba diselesaikan.
7. Being in the right place at the right time (RPRT).

Secara umunya, dalam minda manusia terdapat dua fasa penting proses
berfikir iaitu menerbitkan idea dan membuat penilaian. Kedua-dua fasa ini
saling melengkapi antara satu sama lain. Manusia memiliki kedua-dua
keupayaan ini dalam menerbitkan dan menilai idea. Namun begitu, kebolehan
menerbitkan dan menilai idea ini berbeza antara individu dengan
individu yang lain. Kebolehan ini berbeza berdasarkan beberapa faktor seperti
pendidikan, pengalaman, kepintaran dan sebagainya. Apa yang jelas,
kedua-dua kebolehan ini boleh dipelajari secara bersistematik bagi menjadi
seorang pemikir yang berkesan dan praktikal.

Kemampuan manusia berfikir secara kreatif dan kritis ini tidak sama.
Ada individu yang mahir berfikir secara kreatif dan ada pula individu
mahir berfikir secara kritis. Oleh yang demikian, seni berfikir kreatif
sebenarnya menghendaki individu mahir dalam kedua-dua jenis pemikiran
ini. Jika individu hanya mahir dalam salah satu daripadanya, sudah tentu
sesuatu idea itu tidak dapat diterjemahkan secara konkrit, praktikal,
berguna dan berkesan.
kumpulan artikel |
0 Responses

Catat Ulasan