Para pelayar blog sekelian,

Menuntut ilmu agama adalah wajib hukumnya. Berdosalah orang yang meninggalkannya. Inilah termasuk perintah agama sebagaimana sabda Nabi s.a.w ” Menuntut ilmu fardu atas tiap-tiap orang Islam“

Selain dari itu wajib pula atasnya marifatullah, Yakni mengenal ia akan sifat-sifat Allah dengan seyakin-yakinnya, seperti diterangkan didalam kitab Zuba: Awwalu waajibin’ alal insaani, huwu ma’fifatullahi bi istiiqooni” artinya awal dan pertama atas manusia, ialah mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya.

Suatu keterangan kitab Khotbah Habib Thohir bin Husain sebagai berikut: Fa’lamuu ayyuhal ikhwah, Annal ashla wal-asaasa ma’rifatul ma’buudi qoblal ibaadat wa dzalikaa haqiqotu ma’nasy syahadaati” artinya: ketahuilah wahai saudara sekalian, Sesungguhnya asas dan pokok agama ialah, mengenal betul siapa yang disembahnya, sebelum ia melakukan amal ibadat. Dan demikian arti hakikat syahadat itu.

Ibarat seorang pegawai harus mengenal siapa dia bekerja dan siapa yang menjadi majikan kerana majikannya itu yang memberi gaji padanya. Dan jangan bekerja cuma asal bekerja saja. Kerana itu dia harus mengetahui peraturannya.

Jika saudara mengetahui hakikat makna dua kalimah syahadah itu, mengetahui akan ma’rifatullah, Juga hendaknya saudara mengetahui ikhtikad yang jazim atau jazam yang muafakat pada hak dengan dalil, yakni yang dapat diterima pada akal serta dengan dalil dan keterangannya.

Arti Jazim atau jazam menurut ilmu Usul adalah iktikad yang pasti, kepercayaan yang tida ragu-ragu, dan bukan syak wasangka. Menurut istilah sekarang kepercayaan yang tegas, kokoh kuat, tidak dapat ditawar-tawar.

Maka yang dinamakan jazam itu terbahagi kepada empat bahagian seperti berikut:

1. Jazam
Yang muafakat pada hak, serta dengan dalil, inilah yang dinamakan MAKRIFAT.

2. Jazam
Yang muafakat pada hak tapi tidak dengan dalil, inilah yang dinamakan TAQLID SHAHID

3. Jazam
Yang tidak muafakat pada Haq, tapi dengan dalil, inilah yang dinamakan JAHIL MURAKKAB.

4. Jazam
Yang tidak muafakat pada hak dan juga tidak dengan dalil, inilah yang dinamakan TAQLID BATHIL
kumpulan artikel |
0 Responses

Catat Ulasan