Al-Quran mengemukakan dengan jelas bahawa neraka itu mempunyai nama - nama yang sendiri. Ia mempunyai lapan nama iaitu:

Neraka Jahanam

Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang kafir? (al-ankabut:68)

Dan kami akan menghalau orang-orang yang derhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga (Maryam:86)

Katakanlah api neraka Jahanam itu lebih panasnya (At Taubah: 81)

Pada hari mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sebenar-benarnya (At Thur:13)

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan dosa, maka neraka Jahanam baginya. (Tahaa:74)

Dan kami masukkan dia ke dalam Jahanam dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali (An Nisa: 115)

Neraka Jahim

Nama neraka yang kedua ialah Jahim juga banyak disebut dalam ayat-ayat al-Quran. Di antaranya ialah firman Allah swt:

Dan Allah memelihara mereka daripada azab neraka (Al-Dukhan: 56)

Nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim (At Takathur:6)

Neraka Hawiyah

Allah swt telah menyebut dalam ayat al-Quran surah al-Qariah:

Dan orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya ialah neraka Hawiyah dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Iaitu api yang sangat panas (al-Qariah:8-11)

Neraka Wail

Firman Allah swt mengenainya:

Dan kecelakaan (wail) bagi orang-orang kafir kerana seksaan yang sangat pedih (Ibrahim: 2)

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat, Yang mereka itu lalai dari solatnya. (Al-Ma’un:4-5)

Lalu beberapa golongan berselisihan faham sesama mereka akan malanglah orang-orang yang tidak mempercayai akan menemui hari yang dasyat (Maryam: 37)

Masih banyak ayat-ayat al-Quran menyebut mengenai sebab jelas orang yang masuk neraka Wail ialah orang yang celaka, bahkan celaka secelakanya.

Neraka Sa’ir

Nama Neraka yang kelima ini banyak disebutkan dalam al-Quran. Di antaranya sebagaimana firman Allah:

Dan kami sediakan bagi mereka neraka yang menyala-nyala (Al-Mulk: 5)

Sesungguhnya syaitan itu ialah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu kerana syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala (Fathir: 6)

Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala yakni neraka (al-Ahzab:64)

Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya Kami menyediakan untuk orang-orang lafir neraka yang menyala-nyala. (Al-Fath:13)

Neraka Ladha

Sebagaimana firman Allah swt:

Sesekali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu ialah api yang bergelojak, yang mengelupas kulit kepala (Al-Ma’arij:15-16)

Neraka Saqar

Sebagaimana disebut dalam al-Quran:

Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang yang mengerjakan solat (Al-Muddathir;42-43)

Neraka Khutomah

Firman Allah swt:

Dan tahukah kamu apakah khutomah itu? Iaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati (Al-Humazah: 5-6)
kumpulan artikel |
0 Responses

Catat Ulasan