Yang dimaksudkan dengan hukum akli, adalah hukum akal. Sesungguhnya yang dinamakan akal yang sempurna, ialah satu cahaya yang gemilang yang terletak di dalam hati orang mukmin. Maka dengan sebab akal itu, orang dapat mengetahui apa yang dikatakan “ilmu dharuri” iaitu satu ilmu yang tidak memerlukan dalil-dalil atau keterangan dan dengan sebab akal itu pula orang dapat mengetahui ilmu “Nadzhari” iaitu ilmu yang memerlukan dalil-dalil atau keterangan.

Dan erti hukum akal itu, menetapkan suatu barang bagi adanya suatu barang. Atau menidakkan suatu barang kerana lantaran tidaknya suatu barang yang lain. Misalnya adanya sebuah rumah, lantaran adanya tukang rumah, Maka mustahil rumah itu jadi dengan sendirinya.

Demikian pula misalnya tidak ada sebuah rumah, kerana lantaran tidak ada tukang yang membuatnya dan dapat diqiaskan seterusnya.

Hukum Akal terbahagi kepada 3;

Wajib:

Iaitu barang yang tidak dapat diterima pada akal akan tidaknya, misalnya Allah itu wajib adanya.

Mustahil:

Iaitu barang yang tidak dapat diterima pada akal akan adanya, Misalnya mustahil Allah “tidak ada”.

Jaiz:

Iaitu barang yang harus (yakni mungkin) saja adanya atau tidaknya alam yang baharu ini.
kumpulan artikel |
0 Responses

Catat Ulasan